melkekuPå nettstedet forskning.no er det nylig publisert en artikkel som viser at bondens gode humør smitter over på kua. Og ser man på konsekvensene av dette så er ringvirkningene målbare og betydelige. En fornøyd bonde gir mindre stress, bedre dyrevelferd, bedre kvalitet og mer lønnsom drift.

– Et godt forhold mellom dyr og mennesker er viktig for god dyrevelferd, og gir dyr som gjennomgående er tryggere og lettere å håndtere, sier Kristian Ellingsen, forsker ved Veterinærinstituttet.
Stressede kuer skiller ut stresshormoner, noe som i sin tur gir mindre melk og dårligere fruktbarhet. Slik sett har dyr det på samme måte som oss mennesker: For å yte maksimalt må vi ha det godt og trives i hverdagen.

I alt 110 gårder/driftsenheter har vært med i undersøkelsen, som foregikk mellom 2006 og 2008. Atferd hos både folk og dyr er altså nøye studert og dokumentert over en periode på to år. Totalt 110 personer er omfattet av studien, hvorav 88 menn og 22 . Det spesielle med det hele var at de involverte bøndene IKKE ble informert om at deres atferd også ble registrert og dokumentert. Samtlige personer som ble observert i studien godtok at dataene ble brukt videre av forskerteamet.

Ellingsen og hans kolleger mener å kunne dele bøndene inn i fire stiltyper:

  • De som klapper og kjeler med dyra.
  • De som er tålmodige og rolige.
  • De dominerende, brå og aggressive, som støyer og bruker tvang.
  • De usikre og nervøse, som er ukomfortable med å håndtere dyrene.

Forskerne har målt effekt av bondens humør ved å se på oppførsel og trivsel på kalvene. Aller høyest scorer de bøndene som tar seg tid til å klappe og godsnakke med dyrene. I andre enden av skalaen finner men de bøndene som selv var nærvøse og stressede. Der kunne man i større grad se på kalvene at de oftere var apatiske, likegyldige eller viste tegn på å kjede seg.

Les hele artikkelen på forskning.no