Siv JensenBondeorganisasjonene er spent på hva som skjer med dieselavgift og arveavgifta i det reviderte nasjonalbudsjettet som legges frem den 14 mai. Det er forventet at det gjøres noe drastisk for å redusere ulempene disse avgifts- og regelendringene har fått for bondenæringa.

Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen har økt avgiftene på diesel med over 80 øre literen fra nyttår. Denne avgiftsøkningen er mer enn de siste 12 åras samlede avgiftsøkninger.Avgiftsøkningen kom som en stor overraskelse og sjokkerte både bønder og maskinentreprenører. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, sier at dette er en del av et forlik som partiet måtte inngå for å få være en del av regjeringa. Nå håper bondeorganisasjonene at regjeringa ser på det hele på nytt, og at det kommer justeringer i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Fjerning av arveavgift en ulempe for overdragelser
Mange valgte å fremskynde overdragelse av gården på grunn av regjeringens skatteendringer, blant annet som følge av fjerning av arveavgiften.

Les relatert sak: Fremskyndede overdragelser over hele landet 

Bøndene mener det er helt urimelig at landbruket skal få denne ekstra skattebyrden, og kaller den et «rent arbeidsuhell» fra regjeringens side. De følger derfor spent med på hva som ligger i neste reviderte nasjonalbudsjett.

Les relatert sak: Skattesmell for landbruket ved bortfall av arveavgift
Les relatert sak: Arveavgift og regelendringer – spørsmål og svar

Dette er viktige saker som har stor betydning for mange Vekstra-klienter. Vi vil dermed følge utviklingen i disse sakene tett, og holde våre klienter oppdaterte når mer informasjon foreligger.