KyrBonden må selv huske å forsikre dyrene sine. Det finnes ingen ordninger lenger der slike forsikringer er dekket av medlemskap eller andre avtaler.

Du får 10% rabatt på husdyrforsikring i Gjensidige som TINE medlem. Medlemmer i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag oppnår ytterligere rabatt på denne forsikringen.

Husdyrforsikringen bør dekke:

 • Skade ved sykdom eller ulykke som fører til at dyr dør
 • Skade ved sykdom eller ulykke som fører til at dyr totalkasseres ved den offentlige kjøttkontrollen
 • Skade ved sykdom eller ulykke som fører til at dyr avlives av dyrevernmessige hensyn jfr. dyrevernloven
 • Tyveri og bortkomst fra driftsbygning
 • Driftstap som følge av:
  • sykdom eller ulykke
  • tyveri og bortkomst fra driftsbygning
  • plutselig og uforutsett skade på husdyrgruppens produksjonslokaler/-utstyr
  • at veterinærmyndighetene ved påvist sykdomssmitte i besetningen pålegger besetningen restriksjoner, karantene, spesiell veterinærbehandling eller nedslakting.

Er du usikker på hva forsikringene dine dekker, eller på hvilket forsikringsselskap du bør velge? Ta kontakt med din regnskapsfører og få veiledning og råd om dette.