Norges Bondelag krever i et brev til Landbruks- og matdepartementet at det straks bør gjøres noe med behandlingen av naturskadesaker.

UværBondelaget skriver i brevet at behandlingen tar for lang tid, noe som går ut over både de som er rammet av naturskaden og samfunnsøkonomien generelt. Tidligere har Bondelaget foreslått et system der naturskader, i alle fall klagene, skal behandles i jordskifteretten.
De siste årene er det mange som har blitt rammet av naturskader og erfaringen fra bl.a 2011 viser en enorm treghet i systemet. Det finnes enda mange som ikke har fått erstatning for de skadene som flommen skapte på Østlandet den gang. I mellomtiden må de skadelidne må bære store egenandeler. En egenandel som Bondelaget krever blir fastsatt i samsvar med stortingets syn i 1995.

Les hele saken på Norges Bondelag sine sider her