Skattelister illustrasjonSkatteoppgjøret er straks klart, men det er ikke lenger tillatt å publisere søkbare skattelister i blant annet nettaviser. Likevel- skattelistene er offentlige, så hvor søker du da?

Stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med likningsarbeidet i sin alminnelighet, og fastsettelsene for enkeltpersoner og grupper av skattytere. Det ble i 2011 gjennomført en innstramming i reglene for å publisere skattelistene. Innstrammingen innebærer at det ikke lenger er tillatt å publisere søkbare skattelister i blant annet nettaviser. Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene. Søkene anonymiseres, det vil si at Skatteetaten ikke sporer søkene dine. Du kan se på likningsopplysninger for til inntil 500 personer per måned.
Pressen får fortsatt utlevert skattelister til journalistiske formål, men skriver under en avtale som regulerer bruken. Pressen forplikter seg gjennom avtalen til at hele eller deler av skattelisten ikke skal legges ut på internett eller gis til andre. Pressen kan likevel omtale enkeltpersoner i avisartikler og publisere topplister. Skattelistene skal bare ligge tilgjengelige på skatteetaten.no

Skattelistene for inntektsåret 2012 finner du HER etter at siste skatteoppgjør er klart, 18. oktober 2013.

(Kilde: Skatteetaten.no)