Personallister

Kravet om personallister er inntatt i bokføringsregelverket, men erfaringen er at mange i de aktuelle bransjene fortsatt ikke kjenner til de nye pliktene.

Les saken: Nye krav til føring av personallister innen service og servering. 

Kan få store bøter 
Skattedirektoratet skal gjennomføre over 5 000 kontroller på nyåret for å sjekke at pliktene følges og er et ledd i bekjempelsen av svart arbeid. Dette betyr at nærmere en fjerdedel av de aktuelle bransjeaktørene får stedlig uvarslet besøk. Har du ikke alt under kontroll da, kan det få alvorlige konsekvenser. NARf (Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening) forteller at det vil bli ilagt svært høye bøter dersom kravene ikke er tilfredsstillende fulgt opp. I tillegg kommer faren for at skatteetaten vil hevde at det foreligger grunnlag for skjønnsmessig fastsettelse av inntekt, både på virksomheten og den ansatte.

Får bok fra Skatteetaten
Kontrollene blir gjennomført av skatteetaten i samarbeid med Politiet, kommunekasserere, Arbeidstilsynet og NAV kontroll. De aller fleste skal nå ha mottatt bok fra Skatteetaten. Har du ikke boken, så kan du bestille den her.

Er du usikker på hvordan du skal forholde deg til de nye reglene, ta kontakt med din regnskapsfører eller ditt lokale Vekstra-kontor: Regnskapsførerne Vekstra.