Finansnæringen, herunder regnskapskontorer, plikter å forsøke å hindre at det finansielle systemet i Norge utnyttes. Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft 15. oktober 2018. De virksomheter som omfattes av loven pålegges å kontrollere sine kunders identitet, samt granske transaksjoner der det kan mistenkes at en transaksjon vil utgjøre hvitvasking.
Krav til kundekontroll
Vi plikter å innhente opplysninger om deg som kunde. Derfor kommer vi blant annet til å spørre deg om:
  • Hvor din kapital kommer fra 
  • Hvilken virksomhet som bedrives, samt omsetning og eierstruktur 
Den informasjonen vi innhenter om deg behandles konfidensielt og i overenstemmelse med personopplysningsloven.
 
Identitetskontroll
Et grunnleggende tiltak for å kunne vite hvem du er, er en identitetskontroll. Vi vil derfor be deg om du kan
  • sende oss en attestert kopi av din legitimasjon  
Du kan også få attestert ID hos andre banker, politi, advokat, Notarius Publicus og Ambassaden
  • eller komme innom oss så vi kan ta kopi av din ID 
 
Kunder som bor i utlandet
Bor du i utlandet blir du rutinemessig kontaktet av oss fordi vi trenger mer informasjon om kundeforholdet. Dette gjør vi fordi vi er pliktige til å hente inn tilleggsinformasjon om utenlandske kontoer. Hvis du er bosatt i utlandet trenger vi:
  • Attestert pass 
  • Lønnsslipper eller annen bekreftelse på inntekt og ansettelsesbevis som ikke er eldre enn 3 måneder
Vi må identifisere og rapportere kontoer som eies av personer med skatte- eller rapporteringsplikt til et annet land enn Norge. Hvis du er skatte- eller rapporteringspliktig til et annet land må du oppgi skatteregistreringsnummer for det landet du bor i. Utenlandsk skatteregistreringsnummer henter vi fra skatteetaten i landet du er skatte- eller rapporteringspliktig til.
 
Politisk eksponerte personer, PEP
For politisk eksponerte personer gjelder særskilte regler. Vi må stille nødvendige kontrollspørsmål overfor aktuelle kunder fordi vi må vite om du innehar eller har hatt et høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge, eller om du er et nært familiemedlem eller en kjent medarbeider til en slik person.