Fradrag30.april er fristen for å levere selvangivelsen, men mange glemmer dessverre å sjekke fradragspostene sine. Det kan resultere i at man betaler mer skatt enn man bør. Hva gjør du for å være sikker på at du ikke betaler for mye? Her er noen gode råd:

I forbindelse med innlevering av årets selvangivelse, oppfordrer Skattedirektør Hans Christian Holte deg til å sjekke den nøye i forhold til hvilke fradrag du har krav på. Her skjer det nemlig en god del feil, spesielt når det gjelder merkostnader. Han er også opptatt av at man ikke skal gjøre for mye:
– Det er også viktig, både for deg som skattebetaler og for oss at du ikke gjør mer enn du trenger. Har du en økonomi som er innenfor Norges grenser trenger du i utgangspunktet ikke å levere vedlegg. Da vil vi etterspørre dette ved behov, sier han til Skattebetaleren.no.

Har du endringer i selvangivelsen, skal de gjøres elektronisk via Skatteetaten.no.

Er du usikker på hvilke fradrag det lønner seg å sjekke, kan du bruke Skatteetatens egen Fradragskalkulator.

Spørsmål som kan utløse mulige ekstra fradrag er for eksempel:
– Har du ekstra reisevei til jobb på grunn av levering/henting av barn til barnehage eller SFO? Merutgiftene som knytter seg til denne delen av reisen, kan du eventuelt få fradrag for innenfor rammen av foreldrefradraget.

– Har du refinansiert lån i året som har gått? Da kan du ha krav på fradrag på omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr. Du kan også ha krav på fradrag for finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å oppnå lavere rente, også kostnader til takstmann.

– Har du disputert til doktorgrad? Når du tar doktorgrad, har du rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking, reising og doktorgradsmiddag.

Kilde: Skatteetaten.no