BondeDet viser seg at flere bønder som skifter forsikringsselskap, glemmer å sjekke om yrkesskadeforsikringen for gårdsbruk er tatt med. Dette kan potensielt få alvorlige konsekvenser.

Regnskapsfører Liv Hovde hos Vekstra Nord-Øst SA  oppdaget at flere av hennes kunder ikke hadde yrkesskadeforsikring .  Dette kan fort skje når kunden gjør endringer i sine forsikringer eller skifter forsikringsselskap.

Forsikring for ulønnet hjelp
– Det er utrolig viktig å sjekke at man har forsikret det man tror er forsikret, sier Liv. – Ordinær yrkesskadeforsikring trenger du jo ikke når du leier inn tjenester fra Landbrukstjenester, som mange gjør. Men skulle naboen, et av barna, eller noen venner hjelpe til på en dugnad, så er det viktig at bonden passer på å også ha forsikring for ulønnet hjelp. Det koster ikke mange kronene å legge dette til i en forsikringsavtale.

Er du usikker på hva forsikringen din dekker, så sjekk det opp, anbefaler Hovde.