Kilde: NARF
Saken er noe forkortet

I en hektisk hverdag kan aggressive selgere mislede eller villede nyetablerte næringsdrivende til å korrigere firmaopplysninger, underskrive på det som de tror er en gratis tjeneste, eller betale for en tjeneste som ikke er bestilt. Navneforveksling eller opplysninger om kun å videreføre et tidligere abonnement er ofte årsaken til at næringsdrivende, på feilaktig grunnlag og mot sin vilje, inngår denne type avtaler. Men når er en avtale bindende og kan avtalen settes til side?

I Norge gjelder såkalt avtalefrihet. Det innebærer at det som hovedregel ikke gjelder formkrav til hvordan en avtale skal inngås -muntlig eller skriftlig. De langt fleste avtaler mellom næringsdrivende inngås skriftlig. Skriftlige avtaler er også enklest å bevise og derfor lettere å kreve gjennomført.

Det er ikke angrerett på avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester mellom næringsdrivende. En inngått avtale, muntlig eller skriftlig, er bindende etter sitt innhold. Dersom kunden er misledet eller villedet til å inngå en avtale som han enten ikke har ment å inngå eller feilaktig har oppfattet innholdet av, kan dette i seg selv være et rettslig grunnlag som kan påberopes for å hevde av avtalen er ugyldig.

En del av de såkalte nettkatalogtilbyderne og lignende aktører som selger internettoppføringer til næringslivet har et frynsete rykte. Dersom selger ikke kan fremlegge en skriftlig avtale, alternativt en avspilt samtale der det klart fremgår at samtalen aksepteres tatt opp på bånd og hva partene har blitt enige om, vil nettkatalogtilbyderen ha en lang vei å gå dersom han likevel hevder å ha inngått en bindende avtale. 

Dersom kunden mener å ha blitt villedet eller misledet til å inngå en avtale han ikke har ment å ville inngå, anbefales det å hevde at avtalen er ugyldig. Vanligvis fastholder de likevel avtalen og starter å purre, per telefon eller skriftlige betalingsoppfordringer. Ofte tilbys også kutt i prisen dersom den næringsdrivnede betaler umiddelbart. Vær standhaftig og ikke betal dersom dere mener dere villedet/misledet. Ofte vil trusler om oversendelse til inkasso også komme.

Dersom kravet bestrides vil kreditor måtte få dom for kravet før det kan inndrives.

En arbeidstakers manglende rett til å inngå avtale om internettoppføring kan også medføre ugyldighet. Under forutsetning av at den ansatte som har inngått avtalen ikke er registrert som rettighetshaver og heller ikke innehar en stilling som tilsier at denne personen har kompetanse til å inngå denne type avtaler, vil virksomheten kunne avvise krav om betaling av nettoppføring.