Tema: Elektronisk regnskap og digitale løsninger Dato : 02.02.2017 Sted : Landbrukssenteret, Vekstra Ringsaker SA Invitasjon til kundekveld RingsakerVi vil gjerne invitere våre kunder på et møte om den nye hverdagen innen regnskap og regnskapsføring hvor dere kan være en mer aktiv deltager. Vi ser nå at elektroniske løsninger blir tatt i bruk av stadig flere, både av næringsdrivende og det offentlige, i større omfang. Mange vil i tiden fremover kreve å for eksempel få tilsendt faktura på enten e-post eller via EHF. Derfor vil vi oppfordre våre kunder til å komme til vårt informasjonsmøte som vil blant annet ha disse emnene:

  • Fra papir til skjerm . en enklere hverdag
  • Min Side inkl. ny modul : Bankintegrasjon.
  • AutoTrans, EHF,postmottak, skanning. Hvordan fungerer alt dette?
  • «Ferskvare-regnskap»
  • Bedre dialog med regnskapsfører

Dette er kanskje temaer som kan virke litt fremmed, men som faktisk er blitt en del av vår og våre kunders hverdag, og som man nå etter hvert må sette seg inn i enten en vil eller ei. Svarfrist : 26.01.2017 til : Liv Tonje Larsen. Telefon : 45 42 12 11 E post : tonje.larsen@vekstra.no