Skjermdump nrk.noEnighet om en økning i budsjettrammen på rundt 250 millioner kroner over statens opprinnelige tilbud til bøndene, sikrer blant annet at ordningen med tidligpensjon ikke blir avviklet med det første.

I det opprinnelige forslaget fra landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) foreslo regjeringen at ordningen med tilskudd til tidligpensjonsordningen for jordbrukere skulle avvikles, men opprettholdes for dem som allerede er inne i ordningen.

Avgjørende for rekruttering
Bondenæringa opplever rekrutteringsproblemer av unge inn i næringa, og ordningen med tidligpensjon har vært et viktig virkemiddel i denne prosessen.

Bonde Per Anton Aas og kona Tonje sier til nrk.no at de er lettet over avgjørelsen. De tror ordningen med tidligpensjon er et av de beste tiltakene som finnes for å få flere unge inn i næringa. Selv valgte de å si fra seg gården da Per fylte 62 år, både på grunn av skrantende helse og endrede skatteregler. – Vi ble veldig glade da vi hørte det, sier Aas.

FAKTA:
Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen. Du finner mer om ordningen med tidligpensjon hos Statens Landbruksforvaltning.  

Trenger du hjelp til å søke eller til å gjøre deg kjent med ordningen? Ta kontakt med ditt lokale Vekstra-kontor – vi hjelper deg videre!