Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillate med kassasystem som tilfredsstiller krav satt i loven. 
Ny kassalov ble kunngjort 19.06.2015 med iverksettelse fra 1.1.2017.
Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket. Produkterklæringen skal oppbevares sammen med apparatet.
Den nye lovgivinga er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi og for en mer rettferdig skattlegging i bransjer med kontantsalg.