Bergstadens Regnskapskontor AS har to ledige stillinger

Bergstadens Regnskapskontor AS har to ledige stillinger

Bergstadens Regnskapskontor AS søker
Autorisert regnskapsfører og Regnskapsmedarbeider

Om stillingene:

Har du lang erfaring som rådgiver, regnskapsfører eller revisor og ser etter nye utfordringer og ansvarsområder?

Eller er du nyutdannet på bachelor-nivå med fagområde regnskap/revisjon, eller noe midt imellom dette?

Vi søker to nye medarbeidere som ønsker å jobbe med moderne økonomisystemer, og som i samråd med kundene kan benytte kunnskapen til å skape merverdi og muligheter for våre kunder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert regnskapsfører er ønskelig, men ikke et krav
 • Annen økonomiutdanning
 • Relevant erfaring fra regnskap og/eller revisjon
 • God digital forståelse og interesse for nye løsninger
 • God forretningsforståelse

Ønskede egenskaper:

 • Positiv, engasjert og løsningsorientert
 • Metodisk og strukturert
 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende
 • Selvstendig og samarbeidsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig arbeidsmiljø med stor grad av frihet, men mye ansvar
 • Faglig utvikling, interne og eksterne kurs
 • Konkurransedyktig lønn, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
Om Bergstadens Regnskapskontor AS

Bergstadens Regnskapskontor AS har i dag 9 ansatte og har kontor sentralt på Røros. Våre kunder er små og mellomstore selskaper og enkeltmannsforetak innen ulike bransjer.

Kjernevirksomheten vår er regnskapsføring og årsoppgjør innen forretning og landbruk, samt lønnskjøring, fakturering og rådgivningstjenester.

Vi er partner i Vekstra-kjeden med 28 autoriserte regnskapskontorer over hele landet. Kjeden har til sammen ca. 400 medarbeidere.

Les mer om Bergstadens Regnskapskontor AS her.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med kontakt med Kjell Magnus Krog på telefon 913 67 199.                                                       
Bruk skjema under for å søke.
Søknadsfrist er snarest. Vi kaller inn aktuelle kandidater til intervju på kort varsel, og ansettelser vil skje fortløpende. Det er derfor ingen grunn til å vente med å søke. Vi gleder oss til å høre fra deg 😊

Søk nå!

 

 

 • Max. file size: 300 MB.
 • Max. file size: 300 MB.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 300 MB.

  Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

  Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

  Hvitvaskingsloven – Kampen mot økonomisk kriminalitet

  15. april 2019 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene ved loven er å hindre økonomisk kriminalitet. Loven pålegge finansnæring, regnskapskontorer, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder. Alle selskaper som er underlagt loven har fått strengere krav til å identifisere sine kunder. Hvitvaskingsloven finner du her

  Din regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og er av den grunn pålagt å holde oversikt over egne kunder. De må identifisere hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og om foretakene har politisk eksponerte personer. Regelverket pålegger videre autoriserte regnskapskontorer å gjennomføre risikobaserte kundetiltak. Dette innebærer at kunders identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere skal identifiseres og kundens risikoprofil skal kartlegges.

  Til bruk i gjennomføringen av risikobaserte kundetiltak er det utviklet et skjema fra Regnskap Norge for kundekontroll og ett skjema for egenerklæring som kunden må fylle ut. Selskapet som fører regnskap for kunder er pliktig å dokumentere informasjonen som fremgår av kundetiltaksskjemaet. Du som kunde av et Vekstrakontor vil derfor måtte legge frem dokumentasjon på hvem som er reelle rettighetshavere i din bedrift og egnet dokumentasjon som bekrefter identiteten til denne eller disse, og om disse er politisk eksponerte personer. Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Slike kunder skal underlegges forsterket kundekontroll. Om selskapet ikke har fysiske personer som er å anse som reelle rettighetshavere skal det legges frem dokumentasjon på hvem som har juridisk ansvar.

  Som kunde i Vekstra vil du oppleve at din regnskapsfører gjennomfører pålagte kundekontroll

  Få med deg siste nytt!

  Din økonomipartner

  Personvern handler om å verne personer

  Personvern handler om å verne personer

  Personvern handler om å verne personer

  Vekstra hjelper deg med personvern

  Vekstra har satt seg godt inn i dette lovverket og kan bistå din bedrift ved spørsmål rundt personvernloven og spørsmål rundt hvordan overholde loven. Ta kontakt med ditt regnskapskontor så vil de kunne bistå deg.

  Hvem er underlagt personvernloven?

  Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene (Datatilsynet.no). Har din bedrift ansatte eller kunder, behandler dere personopplysninger. All behandling må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Rettslige grunnlag kan være et samtykke, eller er nødvendig for å oppfylle en avtale. Eksempelvis: En ansettelseskontrakt er å anse som et samtykke og gir grunnlag for behandling av personvernopplysninger. Behandling av personopplysninger ved bestilling av varer å tjenester ansees som nødvendig for å oppfylle en avtale. 

  Behandling av personopplysninger

  All bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse er behandling av personopplysninger. Det er da krav til hvordan du innhenter, lagrer, sletter og deler opplysningene. Det som er viktig er å ha et system for sikker sending og mottak av opplysninger, samt struktur og oversikt på lagrings- og slettingsprosesser.

  Personvern er nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse (Regjeringen.no). Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd – før de samler inn og bruker personopplysninger. Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven.

   

  Få med deg siste nytt!

  Din økonomipartner

  Bergstadens Regnskapskontor blir Vekstrapartner

  Bergstadens Regnskapskontor blir Vekstrapartner

  Bergstadens Regnskapskontor blir Vekstrapartner

  Vekstra vokser igjen. 

  Bergstadens Regnskapskontor AS blir med i Vekstrakjeden. Med Bergstadens som partner vil Vekstra nå ha over 300 dedikerte ansatte. Vi ønsker Bergstadens Regnskapskontor AS velkommen som partner i Vekstra.

  Bergstaden Regnskapskontor AS er et autorisert regnskapsbyrå etablert i 1970. De holder til i trivelige lokaler i Røros sentrum. Selskapet er et godkjent ARS, autorisert regnskapsførerselskap og er medlem av Regnskap Norge og Norges Bondelag.

  Kontoret har 7 ansatte hvorav 5 er autoriserte regnskapsførere. Bergstaden Regnskapskontor AS tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor regnskap og økonomisk rådgivning. De vektlegger fleksibilitet og tilpasser seg hver enkelt kunde etter dere behov.

  Tjenester Bergstaden Regnskapskontor leverer er:

  • Regnskap (inkl. remittering/autopay)
  • Fakturering (ocr/purringer mv)
  • Lønn
  • Rapportering
  • Budsjettering og likviditetsplanlegging
  • Årsoppgjør
  • Rådgiving
  • Bistand ved overdragelse av virksomhet/generasjonsskifte
  • Etablering av selskap – valg av selskapsform

  Vekstra ser frem til et fremtidig godt samarbeid med Bergstadens Regnskapskontor AS

  Få med deg siste nytt!

  Din økonomipartner