Regler for bruk av egenmelding

Kilde: infotjenester.no Artikkelen er noe forkortet og bearbeidet For at ansatte skal kunne benytte egenmelding for egen sykdom, må personen ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i minst to måneder. Blir man syk før den tid, må fraværet dokumenters med legeerklæring...