Tjenester hos Vekstra Hardanger og Voss

Tjenester hos Vekstra Hardanger og Voss

Velkomen til  Vekstra Hardanger og Voss As på nett

FradragSom autorisert rekneskapskontor kan me hjelpa med alt frå oppstart av firma, rekneskap, fakturering, betaling (remmitering), årsoppgjer, skatt, likningshandsaming, finansiering, taksering og eigarskifte.


Nokre av våre tjenester:

Leige server og gjere ein del eller alt sjølv
• føre bilag
• fakturere
Modulbasert, kan utvidast etter ynskje og behov.

Andre tenester
• hjelp med eigarskifte
• taksering landbruk
• økonomisk rådgjeving
• prosjektutarbeiding