ENK uten pensjonsordning?

ENK uten pensjonsordning?

Du kan fremdeles krympe skatten på fjorårets inntekt om du var selvstendig næringsdrivende i 2016- men da må du være rask. Fristen er 31. mars! Personlig næringsdrivende som vil ha pensjon ut over folketrygden, må sørge for å spare selv.  Men skal man ha full...