SkatteFUNN?

SkatteFUNN?

Forskningsrådet Skattefunn Driver du virksomhet og har hatt kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU)? Da kan du søke om skattefradrag for disse. Men det må du gjøre før 1. september! SkatteFUNN-ordningen rommer alle næringer og selskapsformer. Utenlandske selskap som skatter til Norge vil også kunne benytte seg av ordningen. Det er en skattefradragsordning for alle bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter. SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle bedrifter som, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. Forsknings- og utviklingsprosjekt er i denne forbindelse et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt av Skatteetaten, gjennom skatteoppgjøret. Bedriften behøver altså ikke gå med overskudd for å ha nytte av SkatteFUNN. Sjekk om du kan søke SkatteFUNN:

  • Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess?
  • ELLER er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?
  • Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

Dersom du kan svare Ja på disse spørsmålene, kan dette være et SkatteFUNN-prosjekt. Virksomheter som oppfyller vilkårene for skattefradrag skal levere revisorbekreftet oversikt over FoU-prosjekt på skjema: RF-1053, Fradrag i skatt for forskning og utvikling for 2016 som vedlegg til selvangivelsen. Alle søknader må fylles ut og sendes elektronisk til SkatteFUNN for å kunne bli behandlet. Ordningen administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten. For mer informasjon om søknadsprosessen og søknadsløpet, se SkatteFUNN sin nettside. Søknader som mottas innen 1. september 2016 er garantert ferdigbehandlet i løpet av året 2016. Kilde: Sticos, SkatteFUNN