Nå kommer sykmeldinger i Altinn

Nå kommer sykmeldinger i Altinn

arbeidsogvelferdsdirektoratet-illustrasjon Fra 29. september vil arbeidsgivere kunne finne sykmeldinger fra noen av sine ansatte i meldingsboksen hos Altinn. Dette er sykmeldinger fra de ansatte som velger å prøve en ny tjeneste fra NAV. Tjenesten er så langt kun delvis digitalisert. Tjenesten gjør det mulig å sende sykmeldingen digitalt. I samme øyeblikk kan man melde tilbake til NAV hvem som følger opp den sykmeldte, altså nærmeste leder med personalansvar. Viktig med tilganger i Altinn! For å kunne se sykmeldingene i Altinn må det gis tilgang. Det er bare den som er registrert i Brønnøysundregisteret som daglig leder som kan tildele tilganger til andre personer i virksomheten. Har virksomheten et personalkontor eller en HR-funksjon, er det hensiktsmessig å tildele rettigheter til et utvalg HR-medarbeidere, slik at de kan videreformidle sykmeldingen til personalansvarlig leder. Det må gis tilgang til to enkelttjenester:

  • Sykmelding
  • Sykmelding – Oppgi nærmeste leder med personalansvar

Det mest praktiske er å opprette en egendefinert rolle som inneholder disse to tjenestene. Veiledningen finner du her på Altinn: Slik oppretter du egendefinerte roller Slik skrur du på varsler Trinnvis digitalisering Vær oppmerksom på at digitaliseringen går skrittvis, derfor er det foreløpig bare sykmeldingens del C som kan sendes elektronisk til arbeidsgiveren. Kravet om sykepenger – del D – og eventuell refusjonshåndtering, går fortsatt på papir som før. NAV jobber målrettet med å digitalisere hele sykmeldingen og forenkle oppfølgingsarbeidet, og håper at man i mellomtiden opplever nytten av tjenesten slik den er akkurat nå. Du finner mer informasjon om den digitale sykmeldingen på nav.no/digitalsykmelding. Kilde: NAV, Arbeids- og velferdsdirektoratet