Her er noen tips om innrapportering i A-ordningen.

Feriepenger til inntektsmottaker som har sluttet

Skal du betale ut feriepenger til noen som ikke lenger er ansatt, og dermed ikke har noe arbeidsforhold i virksomheten? Inntektsmottakeren rapporteres inn med fødselsnummer og navn, men uten arbeidsforhold.

Direkte registrering i Altinn (A01): I feltet for arbeidsforhold krysser du av for “Uten arbeidsforhold ved for eksempel føderåd, RF-1199 m.m.”

Husk at feriepenger skal inngå i grunnlag for skattetrekk
Feriepenger skal inngå i grunnlag for trekk. Dette gjelder selv om man ikke skal gjennomføre trekk.

Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)
Feriepenger rapporteres sammen med utbetalt lønn.

Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)
Feriepenger rapporteres sammen med utbetalt lønn.