Norges Lover«For første gang siden 2009 har vi opplevd et år med økning i konkurstallene», sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret i sin en pressemelding fra Brønnøysundregistrene.

Desember ble den verste av alle månedene i 2013, med hele 36,4 % økning i antallet konkurser og tvangsavviklinger. Blant fylkene hadde Troms den største økningen i desember, med 200,0 prosent. I Østfold steg konkurstallene med 150,0 prosent, i Hordaland med 116,7 prosent. Totalt sett på landsbasis bød året på en økning på 16,6 %.

Oppland best i klassen
Noen fylker hadde likevel en nedgang i konkurstallene i desember. For eksempel så hadde Oppland en nedgang på 58,3 prosent, Rogaland en nedgang på 29,2 prosent, Sogn og Fjordane en reduksjon på 28,6 prosent.

Hedmark en versting
For hele 2013 er Hedmark det fylket som har størst økning, med 26,8 prosent. Nest høyest ligger Østfold med 26,1 prosent, mens Oslo har en økning i konkurstallene på 25,0 prosent.
Finnmark er det eneste fylket som skiller seg ut ved at de hadde 15,8 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger i 2013 enn i 2012.

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret – eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.

 

Kilde: NARF og Brønnøysundregistrene