FinansdepartementetAdgangen til å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir bortfaller fra 1. januar 2015. Da blir det pliktig å sende alt elektronisk via Altinn. 

Unntaket fra pålegget gjelder kun indre selskaper, samt regnskapspliktige som setter opp sine årsregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder. Grunnen til dette er systemtekniske begrensninger i Altinn-portalen. De som faller inn under unntaket skal likevel sende inn sine årsregnskap mv. i et ikke-direkte redigertbart pdf-format per e-post til Regnskapsregisteret.

Det nye pålegget ble gitt ved forskriftsendring 3. juli 2014, med ikrafttredelse 1. januar 2015.

Les hele forskriften her: Forskrift

Kilde: Narf