PensjonsavtaleEr du selvstendig næringsdrivende og har relativt høy inntekt, så lønner det seg å tegne frivillig pensjonsavtale.

Mens de aller fleste lønnsmottakere i Norge har krav på at arbeidsgiver setter av minst to prosent av lønnen til fremtidig pensjon må selvstendig næringsdrivende opprette pensjonsordning på eget initiativ. Vil du ha noe ut over folketrygden, må du altså sørge for å spare selv.

Er man selvstendig næringsdrivende eller eier av et lite AS uten ansatte, kan man spare inntil 4 prosent av bruttolønnen til egen pensjon. Sparebeløpet og gebyrer som er knyttet til pensjonsavtalen, kan trekkes fra direkte i næringsinntekten. Da sparer man nesten halvparten av pensjonskostnadene knyttet til avtalen. Dessuten slipper man å betale inntektsskatt av oppspart beløp før man blir pensjonist. Pensjonsavtalen kan tegnes hos de fleste forsikringsselskaper og banker.

Gunstig bare ved høy inntekt
De som har stram økonomi og større investeringsbehov privat eller i næring bør vurdere om de har behov for pensjonssparing. Har man inntekt under 7,1 G (ca 583.000 kroner) bør man avveie om man ønsker å binde opp kapital i en pensjonsordning heller enn å bruke penger på å betale ned gjeld. Innskuddspensjonen blir rett og slett ulønnsom – fordi man betaler mer i skatt på utbetalingen av pensjonen i alderdommen.

Individuell pensjonsspareavtale
Den største forskjellen på slik frivillig pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende og individuell pensjonsspareavtale, som alle kan tegne, er at frivillig pensjonssparing kan gi et skattefradrag mellom 39 og 51 prosent av sparebeløpet, mens IPS gir skattefradrag på bare 28 prosent. Dette på grunn av at den frivillige pensjonssparingen etter innskuddspensjonsloven reduserer både alminnelig inntekt og personinntekten, mens IPS bare reduserer den alminnelige inntekt. Forskjellen vil dermed være større jo høyere personinntekt du har.

En ordning for flere
Ordningen med frivillig pensjonssparing gjelder også for ansatt eier som tar ut lønn fra eget aksjeselskap, samt for personlig deltaker i deltakerlignet selskap og tar ut arbeidsgodtgjørelse. For frilansere som er lønnsmottaker vil inntektsfradraget kun gis i alminnelig inntekt, slik at skatteeffekten utgjør 28 prosent. For ansatt eier i aksjeselskap og for deltakere i deltakerlignet selskap gis fradraget i selskapets næringsoppgave.

Kilde: Sticos.no