vekstra_proaktive_klient_nytteveriVekstra ønsker med dette å takke alle dere som tok dere tid til å svare på kundeundersøkelse!
Vi har fått nyttig informasjon både på de områdene hvor vi kan forbedre oss og en positiv bekreftelse på de områdene vi utmerker oss i. Undersøkelsen ble sendt pr e-post til drygt 5000 adresser, hvorav snaut en tredjedel av klientene responderte. Respons på rundt 30% går for å være bra for denne type undersøkelser.

Høy score og fornøyde klienter
I all hovedsak er klientene meget godt fornøyde med de tjenestene som Vekstra-kontorene leverer. Kundene oppgir at regnskapsførers bransjekunnskap er vesentlig ved valg av leverandør, og her scorer Vekstrakontorene høyt. Kundene sitter også med et inntrykk av at Vekstrakontorene har solid fagkunnskap, og er veldig gode på leveranse til gitte tidsfrister. Noe som selvfølgelig også stemmer. Videre er det kost/nytteverdi som opptar klientene mest. 85% av de som har svart sier at evnen til å gi råd er «Meget viktig» eller «Ekstremt viktig» for deres valg av regnskapsfører. Og prisene må selvfølgelig være konkurransedyktige.

Proaktive rådgivere
Vekstra er allerede i gang med å utvikle systemer for proaktiv kommunikasjon og dialog med alle kundegrupper, noe undersøkelsen har bekreftet at det kan være behov for. En av de utfordringene kundene gir oss er nemlig å bruke kunnskapen vår mer aktivt.

Vi har tatt alle resultatene med oss inn i 2014 – og iverksetter tiltak for å bli flinkere på de områdene som undersøkelsen peker på. Hvis du som kunde har forslag til konkrete grep vi kan gjøre for å bli bedre – send oss gjerne en melding om dette via «Kontakt oss» i toppmenyen.