Firmabil LegoMange arbeidstakere har mulighet til å inkludere firmabil i avtalen sin med arbeidsgiver. Men lønner det seg alltid?

Arbeidstaker med fri bil fra arbeidsgiver må betale skatt av fordelen. Den årlige private fordelen av å disponere firmabil beregnes til 30 prosent av listeprisen (inntil kr 280.100) og eventuelt 20 prosent av listeprisen over 280.100 kroner. Disponerer du en firmabil til 370.000 kroner, utgjør privat fordel kr 102.010. Hvis du tjener 450.000 kroner i året, ender du opp med 38.122 kroner i ekstra skatt.

Beregninger som er gjort av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at en ny bil til 370.000 kroner koster deg 90.000 kroner i året, eller 7500 kroner i måneden, dersom du kjører 15.000 kilometer i året. Forutsatt at arbeidsgiver dekker bensin for det samme antall privatkjørte kilometer er det altså mer enn dobbelt så dyrt å eie/drifte egen bil i samme prisklasse.

Hvis du skal komme gunstigere ut enn firmabilavtalen må du betydelig ned i verdi/listepris ved anskaffelse av ny bil privat.

Du må godt under 250.000 kroner i listepris på ny bil før regnestykket kan begynne å gå i din favør. Men hva hvis du får valget mellom å disponere en firmabil til 370.000 kroner eller en høyere lønn som tilsvarer den beregnede fordelen på rundt 100.000 kroner? Hvis du fra før tjener 450.000 kroner, vil du sitte igjen med 63.888 kroner ekstra utbetalt i lønn etter skatt. Totalt er din «gevinst» 8.500 kroner mer i måneden enn du ville ha fått dersom du valgte firmabilen.

Konklusjon:

  • Hvis du allerede eier en god bil, som kanskje til og med er nedbetalt eller bakt inn i boliglånet, da skal du takke ja til høyere lønn
  • Hvis du ikke har bil fra før, eller din nåværende bil ikke er driftssikker nok for bruk i jobb, da skal du takke ja til avtale om firmabil hvis alternativet et å skaffe ny bil privat.

Kilde: Infotjenester.no – saken er noe bearbeidet, forenklet og forkortet sammenlignet med originalen. Les mer detaljert sak på infotjenester.no