BitcoinBruk av bitcoins gir skatte- og avgiftsmessige konsekvenser, sier Skatteetaten. Bitcoin er betegnet som «virtuell valuta» og har mange likhetstrekk med vanlige valutaer.

Bitcoin (av «bit» og engelske «coin» = mynt) er en digital valuta laget i 2009 av Satoshi Nakamoto.Bitcoin-økonomien er foreløpig liten relativt til veletablerte økonomier og programvaren er fortsatt i beta-stadiet av utviklingen, men ekte varer og tjenester, som klær, elektronikk, bøker, bruktbiler, diverse IT-tjenester og frilans programvarekontrakter blir nå omsatt. Bitcoins godtas som betalingsmiddel for både onlinetjenester og materielle goder.(Les mer på Wikipedia)

Skatteetaten mottar løpende spørsmål fra publikum og media knyttet til skatte- og avgiftsrettslig behandling av bitcoin, noe som har resultert i at de nå informerer ytterligere om konsekvensene av å eie slik valuta. Om skatt sier de følgende:

«Skattedirektoratet definerer bitcoins som et formuesobjekt, og skatteloven bestemmer at gevinst ved salg av formuesobjekter er skattepliktig inntekt.  Dette betyr at gevinster som oppstår ved at verdien av bitcoins er lavere ved kjøp enn ved salg  vil være skattepliktig inntekt, og at tap som følge av at verdien av bitcoins er høyere ved kjøp enn salg vil være en fradragsberettiget kostnad.»

Skattedirektoratet mener at unntaket for utenlandsk betalingsmiddel til personlig forbruk ikke omfatter bitcoins, og at «bitcoins er formuesobjekter som som hovedregel skal verdsettes med omsetningsverdien i norske kroner ved årsskiftet for den som innehar den type verdier ved årsskiftet». Dette betyr at de skal innberettes på selvangivelsen sammen med annen formue/inntekt.

Når det gjelder omsetning av Bitcoin så er den regnet som ordinær avgiftspliktig omsetning av elektroniske tjenester. «Bitcoins klassifiseres som «tjeneste» (§ 1-3 bokstav c), nærmere bestemt «elektronisk tjeneste» (§ 1-3 bokstav j). Dermed skal næringsdrivende legge 25 prosent merverdiavgift på sin omsetning av bitcoins».

Her kan du lese hele uttalelsen fra Skatteetaten