Myndighetene mener det er uheldig at årsregnskap offentliggjøres sent og går tilbake til gammel ordning, etter flere år med overgangsordning.

Med overgangsordningen, som har vært virksom i over 10 år, har Finansdepartementet og Regnskapsregisteret benyttet utsatt frist med å ilegge forsinkelsesavgift som virkemiddel for å stimulere til levering av årsregnskap gjennom Altinn. Nå er det slutt på dette, noe som innebærer at forsinkelsesgebyr begynner å påløpe dersom årsregnskapet ikke er levert innen 31. juli.

Dersom offentliggjøring av årsregnskap skal ha verdi, er det også viktig at årsregnskapene som leveres har reell verdi for brukerne av årsregnskapene. Innstrammingen i fristen medfører at når regnskapsfører skal sende inn årsregnskapet for kunden, må fremdriften knyttet til gjennomføring av generalforsamling, bekreftelse fra kunden på at årsregnskapet er godkjent og tidspunktet for innsendelse av årsregnskapet planlegges. Dette krever planlegging, noe som kan være en utfordring der mye dokumentasjon skal innhentes.

Det er ikke mulig å søke utsettelse med å levere årsregnskapet.

Les hele saken hos Regnskap Norge