Foto Statens VegvesenFra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn som i hovedsak benyttes i næringsvirksomhet å ha bombrikke. Regelverket gjelder både for kjøretøy som er registrert på foretaket, og for kjøretøy som er registrert på privatpersoner, når kjøretøyet benyttes i næringsvirksomhet.

Brikken er gratis, men det er et depositum på kr 200,-. Innen 1. januar 2015 må alle kjøretøy som omfattes av påbudet ha tegnet avtale med et bompengeselskap og montert gyldig bombrikke på riktig måte i frontruten.