Nettavisen: Sylvi Listhaug kaller matvarekjedene inn på teppetFerske tall viser at konsumprisindeksen i Norge økte med 0,7% fra juni til juli 2014. Som følge av landbruksoppgjøret har Landbruks- og matdepartementet beregnet at matvarer skulle hatt en prisoppgang på ca 0,25% Det tilsvarer 140 kroner i økte matutgifter for en gjennomsnittlig familie i løpet av ett år.

På tross av dette har matvareprisene i Norge økt med 3,2% fra juni til juli, og vi har hørt i mediene at «resultatet av landbruksoppgjøret» er noe av årsaken. Ja, det er nok definitivt bare noe av årsaken. Landbruksministeren ser at disse tallene ikke henger på greip: Nå kaller hun matvaregigantene i Norge inn på teppet og ber om en forklaring på hvorfor matvarer har hatt en prisstigning som er omtrent ti ganger større enn den skulle vært som følge av landbruksoppgjøret. Etter det vi erfarer skal Listhaug ha en prat med dagligvarekjedene allerede fredag 15. august. Vi håper og tror at resultatet av disse samtalene blir offentliggjort og distribuert – og at det muligens kan bidra til å svekke myten om bøndenes grådighet.

Lavere priser globalt
På verdensbasis har matvareprisene vært nedadgående den siste tiden. FNs matvareindeks (FAO) viser at matvareprisene på verdensbasis falt for femte måned på rad, noe som gjør det enda merkeligere at norsk mat har blitt såpass mye dyrere.
– Prisøkningen skyldes helt andre forhold enn det som ligger i jordbruksavtalen. Når matvarekjedene øker prisene med ti ganger så mye som jordbruksavtalen legger opp til, er det helt andre faktorer som forklarer prisøkningen, sier Listhaug.

Er den grådige subsidierte bonden mediesakapt?
Sentrale aktører i mediebildet bidrar til at det skapes et skjevt bilde. Tilsynelatende er det subsidier og grådige bønder som er årsaken til høyere matvarepriser.

Printscreen Stavrum bønderDet har blitt en opplest og vedtatt «sannhet» at norske bønder er grådige og oversubsidierte. Gunnar Stavrum (redaktør i Nettavisen) er en av de som til stadighet går til frontalangrep på bondestanden på sin blogg. Nettavisen som sådan er flink til å formidle et nyansert syn, mens redaktøren ser ut til å ha behov for å kompensere for dette. Kommentarfelter på nett er en yndet arena for folk som er i harnisk over den Grådige Norske Bonde. En annen profilert kritiker av bondestanden er Trygve Hegnar. Hans meninger burde være kjent for de fleste: Han er ikke nådig mot subsidierte bønder, samtidig som han selv har begge beina dypt og godt plantet i en bransje som subsidieres sterkt i form av pressestøtte og momsfritak.