A-ordningen, Informasjon, Lover og regler, Næringsdrivende, Rådgivning

A-melding krever omstrukturering

A ordningBetaler du ut lønn? Har du ansatte? Da må du levere månedlig A-melding fra 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, terminoppgaver, melding til Aa-registeret og oppgave til lønnsstatistikk. Siste år med papir 2014 er siste året det er mulig å rapportere via papir. Fra 2015 skal all rapportering skje elektronisk. Papirskjema utgår for alle unntatt helt spesielle tilfeller. Her er de tre måtene du kan sende inn a-meldingen på: – Send a-meldingen fra et lønns- og personalsystem – Om du allerede har et lønnssystem så sørg for at du kan rapportere elektronisk fra det. Gå gjennom lønnsarter og opplysninger i systemet før 2015, slik at du er forberedt. – Trenger du å skaffe deg lønnssystem? Sjekk at systemet tilpasses a-ordningen på www.altinn.no/a-ordningen/Slik-rapporterer-du. Samarbeid med din regnskapsfører Du bruker kanskje regnskapsfører allerede? Bruk denne til å rapportere, men sørg for at arbeidsfordelingen er riktig – det kan være lurt å ta en prat god tid i forveien for å lage nye rutiner. Små bedrifter kan registrere manuelt Om du har få ansatte og enkle forhold, kan du registrere a-meldingen manuelt i Altinn. Denne løsningen er nok mest egnet for bedrifter med 1 – 5 ansatte. Husk: – Du kan skaffe deg riktig tilgang og rolle på www.altinn.no/portalhjelp. – A-melding skal sendes første gang innen 5. februar 2015 med opplysninger for januar. Les mer om hvordan du kan forberede deg på www.altinn.no/a-ordningen. Kilde: Narf, Altinn