A ordningBetaler du ut lønn? Har du ansatte? Da må du levere månedlig A-melding fra 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, terminoppgaver, melding til Aa-registeret og oppgave til lønnsstatistikk.

Siste år med papir
2014 er siste året det er mulig å rapportere via papir. Fra 2015 skal all rapportering skje elektronisk. Papirskjema utgår for alle unntatt helt spesielle tilfeller. Her er de tre måtene du kan sende inn a-meldingen på:

– Send a-meldingen fra et lønns- og personalsystem
– Om du allerede har et lønnssystem så sørg for at du kan rapportere elektronisk fra det. Gå gjennom lønnsarter og opplysninger i systemet før 2015, slik at du er forberedt.
– Trenger du å skaffe deg lønnssystem? Sjekk at systemet tilpasses a-ordningen på www.altinn.no/a-ordningen/Slik-rapporterer-du.

Samarbeid med din regnskapsfører
Du bruker kanskje regnskapsfører allerede? Bruk denne til å rapportere, men sørg for at arbeidsfordelingen er riktig – det kan være lurt å ta en prat god tid i forveien for å lage nye rutiner.

Små bedrifter kan registrere manuelt
Om du har få ansatte og enkle forhold, kan du registrere a-meldingen manuelt i Altinn. Denne løsningen er nok mest egnet for bedrifter med 1 – 5 ansatte.

Husk:
– Du kan skaffe deg riktig tilgang og rolle på www.altinn.no/portalhjelp.
– A-melding skal sendes første gang innen 5. februar 2015 med opplysninger for januar.

Les mer om hvordan du kan forberede deg på www.altinn.no/a-ordningen.

Kilde: Narf, Altinn