Ny IA avtaleForslagene til regelendringer i den nye IA-avtalen går ut på høring 4. mars. Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år. 

Avtalen innebærer betydelige forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte. IA-avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids- og sosialpolitikken. Gode resultater fra IA-arbeidet sørger for at flere kommer inn i arbeidslivet, og hindrer at de som er innenfor faller ut.

Regelendringen tar sikte på å forenkle reglene for oppfølging av sykemeldte, blant annet med færre dialogmøter, ikke oppmøteplikt for bedriftshelsetjenesten og oppfølgingsplan kun ved hundre prosent sykefravær.

Den nye IA-avtalen tar også sikte på å fjerne flere sanksjoner for arbeidsgiver, legge til rette for bedre inkludering av funksjonshemmede unge og vektlegge forebygging. IA-avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

Vil du lese mer om den nye IA-avtalen? Du finner den her hos regjeringen.no