How-to-applay-for-a-car-loanSalg av nylig innkjøpt kjøretøy kan få avgiftsmessige konsekvenser. Mange er usikre på hvilke regler som gjelder.

Spørsmål som ofte dukker opp er: Skal det beregnes merverdiavgift av summen? Oppstår det justeringsplikt? Må man tilbakeføre en andel av fradragsført mva? Kanskje hele beløpet? Ingenting?

Fradrag og salg
Med kjøretøy klasse 2 (grønne skilter) er forutsetningen for fradrag av inngående mva, at den benyttes i den mva-pliktige virksomheten – ikke for den private bruken, som f.eks kjøring mellom hjem og fast arbeidssted.

Biler som er omfattet av omregistreringsavgiften er fritatt for mva, derfor skal det ikke beregnes mva ved salget av en brukt varebil (klasse 2), noe som for bedriften faktisk er en økonomisk fordel.

Årsaker som kan påvirke vurderingen
Det foreligger altså i utgangspunktet ingen plikt til å foreta korrigering som følge av salget, men om det er andre omstendigheter som påvirker kjøp og videresalg av bilen, kan det påvirke vurderingen av formålet med anskaffelsen. Mange forskjellige faktorer kan ha betydning i denne sammenhengen: Kan det korte tidsaspektet forklares på en naturlig måte? Hvem skal kjøpe bilen? Skal bilen bygges om til et personkjøretøy i perioden før salg?

Oppsummert kan man si at formålet med kjøpet ved anskaffelsestidspunktet har betydning for både fradragsrett og regler ved salg av kjøretøyet.

Er du i tvil, ta kontakt med din regnskapsfører!

Kilde: Sticos