PDF logoFinansdepartementet har kommet med en ny forskrift som inneholder omfattende endringer i bokføringsreglene. Endringene vil gjelde fra 1. januar 2014. Blant endringene er muligheten til å tilbakedatere fakturaer.

En av de viktigste endringene i bokføringsreglene er at antallet bilag som anses som bokføringspliktige med små transaksjoner økes fra 300 til 600 bilag årlig.

Det blir også mulighet til å tilbakedatere salgsdokumenter som utstedes innen de femten første virkedagene i måneden – til siste dato i foregående måned, forutsatt at varen eller tjenesten var levert på dette tidspunktet.

Nye krav til elektronisk sikkerhet
digitale salgsdokumenter skal i følge det nye lovverket utstedes i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere, uten at endringene fremgår direkte av salgsdokumentet. Et eksempel på et slikt format er Portable Document Format (pdf).  Det blir dessuten satt krav til sikkerhetskopiering av elektronisk regnskapsmateriale. Sikkerhetskopien skal testes årlig og oppbevares adskilt fra originalen.

Kontantsalg blir enklere
Ved idrettsarrangementer, konserter og lignende blir det tillatt å registrere daglig salg fra hver enkelt som ett enkelt beløp på kassaapparatet – og det kreves heller ikke kvittering til kunden.

I den nye forskriften er det også lagt inn egne definisjoner av hva som menes med betalingskort og kontanter.

Er du usikker på om du vil påvirkes av den nye forskriften? Ta kontakt med din regnskapsfører i Vekstra og spør!

Du kan også stille spørsmål til Vekstra på Facebook: https://www.facebook.com/Vekstra

Les hele forskriften her

(Kilde: Infotjenester og regjeringen.no)