Lei av å få både selvangivelse og varsel om oppgjør som papirpost? Nå kan personlige skatteytere registrere seg som e- bruker og få alt i elektronisk form. Og registrerer du deg som e-bruker innen 1. mars, får du tilgang til selvangivelsen 2 uker før andre: 19. mars. 

For å bli e-bruker og motta elektronisk post fra Skatteetaten, må du gi ditt samtykke via www.skatteetaten.no. Velg «Bli e-bruker» og logg deg inn med valgfri elektronisk id. Samtykket avgis for både skatteområdet og folkeregisterområdet.

Fordelene er mange, og Skatteetaten varsler både per e-post og sms.Dessuten er det miljøvennlig! Her er en oversikt over hvilke fordeler skatteetaten fremhever for tjenesten:

  • Du får selvangivelsen og skatteoppgjøret elektronisk. Vi varsler deg både på mobil og e-post når selvangivelsen og skatteoppgjøret blir sendt ut.
  • Du får selvangivelsen 19. mars – 2 uker før de som ikke er e-brukere.
  • Du får raskere svar på en sak eller en henvendelse til oss, fordi vi unngår postgang.
  • Du blir varslet med sms eller en e-post om at Skatteetaten har sendt deg et brev.
  • Brevet blir tatt vare på i ditt eget arkiv i altinn.no, sammen med annen elektronisk post.
  • Du kan svare direkte til saksbehandler via et svarskjema.
  • Du forhindrer at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger.
  • Du er med på å spare miljøet.