Businessman checking document

Nå kan du levere selvangivelse med Næringsrapport skatt – en ny og forbedret løsning som er ment for bedrifter med enklere skattemessige forhold.

Fra 1. januar 2016 må alle næringsdrivende, uavhengig av selskapsform, levere selvangivelse med vedlegg elektronisk. I den forbindelse lanserer Skatteetaten en ny og forbedret løsning. For aksjeselskaper åpner løsningen 24. februar – enkeltpersonsforetak må vente til 31. mars. Skatteetaten anbefaler at denne løsningen benyttes dersom den passer for bedriften, det vil si de som ikke leverer via fagsystemer i dag. Skal du bruke løsningen, kreves det en viss regnskapsmessig forståelse. Du bør dessuten ha regnskapet klart og i orden.

Enkeltpersonforetak må levere selvangivelsen etter at Næringsrapport skatt er fylt ut. For aksjeselskap er selvangivelsen inkludert i løsningen.

Her er en oversikt over skjemaene som er slått sammen til en rapport i Næringsrapport skatt:

  • RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap
  • RF-1052 Avstemming av egenkapital
  • RF-1084 Avskrivning
  • RF-1125 Bruk av bil
  • RF-1167 Næringsoppgave 2
  • RF-1175 Næringsoppgave 1
  • RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
  • RF-1219 Gevinst- og tapskonto
  • RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak

Merk! Løsningen er ikke tilgjengelig for alle typer virksomheter. Skatteetaten har laget en egen Veiviser –  Les mer om den her.

Kilde: Sticos, Skatteetaten