Kassasystemer

I det siste har det vært fokus på at mange virksomheter – og skattedirektøren – ønsker å kvitte seg med kontanter og kontant betaling. Er det realistisk?

Det er ingen tvil om at kontanthandel er en del av den svarte økonomien i Norge, og løsningen er langt på vei å stille tilsvarende krav til elektronisk betaling, som til kontantbetaling. Skattedirektør Hans Christian Holthe sier til NRK at dagens regelverk i forhold til dette, ikke er fornuftig. Allerede nå er det flere virksomheter som ikke ønsker kontant betaling, men ikke kan reservere seg på grunn av lovgivningen. Dette ønsker skattedirektøren å endre på.

I følge sentralbankloven skal forbrukere alltid ha rett til å betale med kontanter hos betalingsmottakeren. Dersom betalingsmottakeren ikke ønsker å ta imot kontanter ved omsetning utenfor det faste forretningsstedet, er det et krav at utformingen av en betalingsløsning ikke må medføre vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren.

Skattedirektørens innspill om heldigitalisering av betalingsløsninger ønskes velkommen av Finansminister Siv Jensen. Hun sier i en kommentar til NRK at de vil gjennomgå regelverket, men at det er for tidlig å si om det vil resultere i lovendringer. Det er et faktum at mange eldre fremdeles er avhengig av kontanter og at det derfor vil være en utfordring med heldigitalisering og et forbud mot kontanter.

Kilde: Sticos.no