FlomEr du rammet av naturskade, så er det ikke bare viktig å begrense skaden og ringe forsikringsselskapet. Du bør også ta bilde av skadene for å dokumentere omfanget.

Ringer du forsikringsselskapet umiddelbart etter at skaden har oppstått, vil det i mange tilfeller være mulig å få hjelp omgående. Likevel – ikke glem å ta bilder av de skadene som naturen har forvoldt, enten det er storm, flom eller andre naturskader. Bildene kan nemlig være til god hjelp når takstmann kommer. Det er heller ikke dumt å ta vare på skadde gjenstander. Roald Stigum Olsen i Tryg Forsikring sier i et intervju med Dine Penger: – Det kan være greit å ha et bilde, slik at det ikke blir diskusjoner i etterkant. I de fleste tilfeller oppstår det ikke tvil, men i noen tilfeller gjør det, da er det viktig at du har en dokumentasjon.

 

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.Dette gjelder også i noen grad også skade på hage/hageanlegg/gårdsplass tilhørende privat bolig/fritidsbolig. Skader på arealer utenfor dette dekkes som kjent av det offentlige. Erstatning søkes Statens naturskadefond og skaden meldes lensmann. (Kilde: www.dinepenger.no)

 

Vil du vite mer om hva du kan gjøre for å sikre deg best mulig ved naturskader?
Les mer i saken fra www.dinepenger.no her!