FirmaregisterRegnskapsåret 2014 nærmer seg slutten. For å kunne levere et riktig regnskap per 31.12.2014 må det ved årets slutt foretas en del vurderinger og dokumentasjon av regnskapspostene.

Vi sender hvert år ut skjemaet «Opplysninger til årsoppgjøret». Dette et samleskjema som omfatter alle typer drift i landbruket, dermed er ikke alle punkter relevante for alle typer drift. Konsentrer deg om de punktene som du mener angår deg, det er du som sitter på kunnskap om de faktiske forholdene. Noen viktige punkter.
Kontakt regnskapsfører dersom du er i tvil om noe. Alle punkter er relevante for oss med tanke på å ferdigstille næringsoppgave og selvangivelse. I tillegg til opplysningene om varelager, biler og øvrige punkter på opplysningsskjemaet bør du være spesielt oppmerksom på:

  • Årsoppgaver fra banker/finansinstitusjoner over innskudd og gjeld
  • Eventuelle årsoppgaver fra slakteri/meier/skogeierforeninger etc.
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Bilag på kjøp og salg med fakturadato t.o.m. 31.12.14 (NB! disse skal bokføres på 2014 sjøl om de ikke betales før i 2015).
  • Eventuell årsoppgave fra aksjonærregisteret
  • Kvitteringer for eventuelle bidrag til veldedige organisasjoner
  • Eventuelle oppgaver over utgifter til barnepass

Send gjerne opplysninger fortløpende til oss på e-post.