RegnemaskinRegnskapsåret 2014 nærmer seg slutten. For å kunne levere et riktig regnskap per 31.12.2014 må det ved årets slutt foretas en del vurderinger og dokumentasjon av regnskapspostene.

Du som næringsdrivende må ha bevist forhold til regnskapet og årsoppgjøret, og er den som sitter med kompetansen på de faktiske forholdene. Det er ulike poster som må vurderes for den enkelte næringsdrivende, og her er noen aktuelle punkter:

  • Telling av lager og lagerliste per 31.12.14. Husk å skille ut ukurante varer.
  • Ved plikt til å tegne OTP-avtale – ajourføre og oppdatere opplysninger om ansatte og  lønnsgrunnlag.
  • Oversikt over arbeid/materiell som er levert i 2014 og som faktureres før i 2015.
  • Oversikt over forskuddsfakturering foretatt i 2014 gjeldende for 2015.
  • Kilometerstand per 21.12.14
  • Vurdering av eiendeler og gjeld. Har du tap på kundefordringene? Er anleggsregistret ajourført?  Er det eiendeler som har lavere virkelig verdi enn de bokførte verdiene? Eksisterer det gjeld som ikke er oppført? Har selskapet forpliktelser som ikke er bokført?
  • Oversikt over ubrukte tilgodelapper og gavekort per 31.12.14.

I tillegg må også blant annet alt av lønnsgrunnlag, bilag, avtaler, årsoppgaver og reiseutgifter leveres til regnskapsfører. Enkeltpersonforetak må også levere oversikt over enkelte private transaksjoner. Ta kontakt med din regnskapsfører slik at dere allerede nå kan planlegge et raskt og riktig årsoppgjør!