BondeI følge en fersk rapport fra Helsedirektoratet er graden av norsk selvforsyning på mat og fôr nå den laveste på flere tiår. Bare det siste året har graden sunket med rundt 5% skriver nationen.no. Vår grad av selvforsyning er nå kun 40%. Dårligere avlinger og reduksjon av kornarealer blir nevnt som den viktigste årsaken. Tallene er betenkelige sett i et beredskapsperspektiv: Norsk mat kan bare holde liv i knapt halvparten av oss, hvis vi må klare oss uten import.

Flere år med nedgang
Trenden har vært nedadgående i mange år, noe Bondelaget til stadighet har påpekt i den offentlige debatten. Både den forrige regjeringen og den sittende regjeringen hevder at de ser på dette med norsk selvforsyning og beredskap som en viktig sak. Men tallene viser at det er liten politisk evne eller vilje til å gjøre noe med den synkende trenden. Det var nedgang under Stoltenberg, og få eller ingen indikasjoner tyder på at trenden vil snu under Solberg.

Beredskapshensyn er viktig
På tross av nedgang også under den rødgrønne regjeringen sier Knut Storberget (landbrukspolitisk talsmann – AP) at beredskapshensyn må vektlegges tyngre.
– Det viser hvor viktig det er å bidra til å øke vår egen matproduksjon, og der er vi avhengige av å få med oss kornproduksjonen. De som tar til orde for at man bare kan importere, de har en stor beredskapsmessig utfordring, mener han.

KrF ber ministeren ta grep
Line Henriette Hjemdal, Næringspolitisk talsperson i KrF, skriver i en SMS som Nationen refererer: «Dette er alarmerende og stikk i strid med Stortingets intensjoner. Det viser med all tydelighet at vi må ta hele landet i bruk og alle tilgjengelige ressurser for å øke matproduksjonen på norske ressurser. Jeg forventer at statsråden tar disse tallene på alvor og at vi sammen tar de nødvendige grepene for økt matproduksjon».

Tilbakeholden med kommentarer
Landbruksminister Listhaug (Frp) kommenterer ikke saken utover å vise til at regjeringen har mål om «høyest mulig selvforsyning» ut i fra beredskapshensyn, og at landbrukspolitikken skal medvirke til økt matproduksjon. Bøndenes interesseorganisasjoner venter i spenning på tiltakene de mener bør komme i årets landbruksoppgjør.