EggHver nordmann spiser i snitt 185 egg i året, det vil si et halvt egg om dagen. I påsken dobler vi forbruket. Da er det greit å vite at norske egg er av topp kvalitet i verdenssammenheng når det gjelder renhet og helsemessig trygghet.

I Norge har vi ca. 2,8 millioner høner og er selvforsynte med egg. I mange land blir forbrukerne advart mot å spise egg og eggeretter som ikke er varmebehandlet tilstrekkelig, på grunn av fare for salmonellabakterier. – Vi har heldigvis vært forskånet for salmonella i norske egg, sier Åse Kringlebotn informasjonssjef i Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Eggende påske
I løpet av de fem påskedagene fra skjærtorsdag til 2. påskedag spiser vi hele 23 millioner egg til sammen. I eldre tider la ikke hønene egg i den mørke årstiden. Først når dagene ble lengre satte høna i gang med verpingen igjen. Dette falt ofte sammen med påsketiden, og påsken ble derfor også en «eggfest» bokstavelig talt.

Bedret markedssituasjon for egg
Norsk Bonde- og Småbrukarlag melder om at markedssituasjonen for egg er bedret. En oppdatert prognose for 2014 viser at det er forventet noe økt engrossalg og dermed redusert overskudd av egg. Vel 400 tonn skyldes riktignok at produksjonen er redusert som følge av førtidsslakting av verpehøner. Resten er en forventning om et noe høyere eggsalg enn sist prognosert. Det legges opp til fortsatt å benytte førtidsslakting for å balansere produksjon og etterspørsel. Selv om det er en bedring i prognosen er balansen på egg skjør.

Salgs- og produksjonsprognosen for 2014 fra Totalmarked Kjøtt og egg oppdateres og justeres med nye og ferske data hver andre måned.

Kilde: Nortura, Landbruk.no