Skattelister illustrasjonDen nye Skatteklagenemnda for skatte- og avgiftsområdet vil overta alle saker fra klagenemndene den erstatter.

Skatteklagenemnda skal være uavhengig og skal ikke kunne instrueres av Finansdepartementet eller Skatteetaten. Formålet med en ny skatteklagenemnd er å styrke klageordningen på skatteområdet, bedre rettssikkerheten og styrke de skatte- og avgiftspliktige sin tillit til at klagesakene blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

– Den nye skatteklagenemnda skal styrke skattyteres rettssikkerhet. For å sikre nemndas reelle uavhengighet, lovfester vi at departementet og Skatteetaten ikke skal kunne instruere sekretariatet i faglige spørsmål, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding fra Finanstilsynet.

Det vil bli opprettet et eget landsdekkende sekretariat som skal forberede sakene for nemnda. Sekretariatet skal ha om lag 40 ansatte og blir lokalisert til Stavanger.

Finansdepartementet har i dag også fastsatt forskrift til Skatteklagenemnda som blant annet regulerer krav til nemndsmedlemmenes kompetanse, og saksbehandlingsregler for den nye nemnda.

Les mer i Prop. 1 LS (2014-2015)  

Kilde: Finansdepartementet