SkattekortDen nye ordningen tilrettelegger for at skattekortopplysningene alltid er oppdatert, og skal redusere det manuelle arbeidet.

Flere lønnssystemer lar deg bruke løsningen allerede nå: Ordningen med elektronisk skattekort blir obligatorisk fra inntektsåret 2014, men alle arbeidsgivere og regnskapsførere som ønsker det kan starte opp allerede nå.
I følge NARF opplever de arbeidsgiverne og regnskapsførerne som har tatt i bruk ordningen, at den er både enklere og mer oversiktlig enn den tradisjonelle. I en undersøkelse som Opinion Perduco har gjennomført for Skattedirektoratet, opplyser 38 % av regnskapsbyråene at de er i gang med den nye løsningen.

Nedlasting av skattekort via lønnssystem
I Duett, Vekstra sitt ERP-system, er slik nedlasting uproblematisk. I Altinn heter tjenesten RF-1211 Bestill elektronisk skattekort på fil. For å bestille elektroniske skattekort må du ha Utfyller-/innsenderrolle i Altinn. Regnskapsfører kan representere sitt eget regnskapsbyrå i Altinn ved bestilling av skattekort. I filen som sendes fra lønnssystemet til Skatteetaten ligger informasjon om fødselsnummer / D-nummer til de ansatte, samt organisasjonsnummeret til kunden. Du kan hente skattekort for flere kunder i én operasjon hvis lønnssystemet ditt er tilrettelagt for det.

Fra 2014 mottar ikke arbeidstakeren det tradisjonelle skattekortet på papir.

I stedet kan arbeidstakeren se sine skattekortopplysninger på skatteetatens nettsider.

Les mer om elektroniske skattekort her.