Da grovforseminaret ble avviklet på Tynset på nyåret, var økonomisk rådgiver hos Vekstra, jordbruker Bjørn Aasen, en av dem som kunne vise til tall og erfaringer om at nydyrking er gunstig i svært mange tilfeller.

Aasen har selv akkurat avsluttet et eget prosjekt nær sin egen gård på 95 dekar og er fornøyd med resultatet. Kostnaden ble på 9200 kr per dekar nydyrket jord. Han fremhever at siden utgiftene ved nydyrking gir rett til direkte utgiftsføring i skatteregnskapet og gir redusert skatt, begunstiger det den som tør å satse på nydyrking.

Frivillig makeskifte for å redusere egen kjøreavstand, kan i denne sammenhengen også være et tiltak det er verdt å satse på. Et slikt skifte går via jordskifteverket og man slipper dermed lang saksbehandlingstid hos kommunen og fylket, slik det ville vært ved kjøp og salg. Er det en fordel for begge parter, så bør man vurdere det i en slik prosess.

Les hele saken fra Norsk Landbruk her (PDF)