Spiralrygg_notebookFra 2014 innføres det strenge krav til daglig føring av personal- og bemanningslister for enkelte bransjer. I hovedsak dreier det seg om frisører, bilverksteder og serveringssteder.

Relaterte bransjer som bilpleie, skjønnhetspleie, catering, gatekjøkken og andre som tilbereder mat blir også berørt.

Oppdatering 4. desember kl 0700 – i følge NRK nyheter skal det være varslet så mange som 5000 kontroller kommende år. Fordelt på antall virkedager i året blir det tett innpå et 20-talls bedrifter som skal kontrolleres daglig.

Skal avdekke svart arbeid
Listene skal føres slik at det fremkommer hvem som er på arbeid for bedriften til enhver tid. Ansatte føres inn når de kommer på jobb og ut når de er ferdige på jobb. Føringen omfatter ALLE ansatte – Innehaver, ansatte og innleid hjelp. Hensikten med ordningen er å bekjempe svart arbeid. Skatteetaten sier at kontrollene vil bli gjennomført uten foregående varsel. Når Skatteetaten kommer på kontroll, så skal personallisten være tilgjengelig for dem, og ut i fra denne skal de kunne se hvem som faktisk er på jobb akkurat da. Hvis en ansatt ikke er oppført på personallisten vil dette bli tatt som en indikasjon på svart arbeid.

Krav til føringen
Personalliste kan føres manuelt eller elektronisk. Personalliste som føres manuelt skal foreligge på arbeidsstedet i en innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Innholdet må føres med penn. Skattetaten sender inntil videre ut godkjente registreringsbøker gratis til de virksomheter som er registrert under berørte næringskoder. Bedrifter i næringskodene 45 200, 96 020, 96 040, og bedrifter med næringskode som starter på 56 får tilsendt bøker automatisk.
Der hvor personalliste føres elektronisk, f eks med hjelp av et “stemplingsursystem”, skal denne umiddelbart kunne skrives ut på papir. Det er ikke tillatt å bruke tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer hvor det er mulig å endre eller slette direkte i de registrerte opplysningene. Hvis det avdekkes manglende føring av slike personallister vil det bli straffet med betydelige bøter og fare for skjønnsmessig fastsettelse av inntekt med tilleggsskatt.

OBS! Husk også at ansatte må kunne legitimere seg på forespørsel.

Les mer om de nye kravene på skatteetaten.no