MobiltelefonRegjeringen har besluttet å forenkle sjablongreglene for beskatning av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester) fra inntektsåret 2014.

Den nye sjablonmetoden går ut på at arbeidstakere som får dekket EKOM-tjenester av arbeidsgiver får et fast inntektstillegg på 4 392 kroner i året uavhengig av antall tjenester som dekkes. Samtidig fjernes det skattefrie bunnbeløpet på 1000 kroner.

Innfører nytt bunnfradrag
Til nå har SMS-tjenester, opplysningstelefoner og lignende vært skattlagt. Men forslaget innfører et nytt bunnfradrag på 1000 kroner for slike tjenester. Det vil si at blant annet nummeropplysning, givertelefoner, teletorgtjenester, film- og musikktjenester osv. som faktureres sammen med mobilen eller bredbåndet eller inkluderes i abonnementsprisen, nå ikke blir skattlagt før bunnfradraget på 1000 kroner er overskredet. Går man over 1000 kroner bruk av såkalte fellesfakturerte tjenester, skal det overskytende deles opp i en skattepliktig privat del, og en skattefri jobbdel.

Forenkler den administrative jobben
Markedet har endret seg betraktelig siden dagens ordning ble innført i 2006, og mange har klaget på regelverket. Regjeringen skrev i fjorårets budsjettforslag at de ønsker å endre ordningen i forkant av den nye ordningen for innrapportering fra arbeidsgivere i 2015 (EDAG). Når den nye ordningen nå innføres betyr det en betydelig enklere administrativ hverdag for mange arbeidsgivere: Siden det ikke lenger skilles på om man har en eller flere tjenester eller om arbeidstakeren betaler noe for tjenestene selv.

Les mer på Mobilen.no eller Skatteetaten.no