Norges lover m klubbeVi har tidligere skrevet om regelendringene for pålagt oppbevaring av regnskapsmateriale. Selv om endringen har vært vedtatt i lengre tid har det inntil nylig ikke vært satt noen dato for ikrafttredelse. Nå er det i statsråd (24. januar 2014) bestemt at regelendringen skal tre i kraft fra 1. februar.

I følge de gamle reglene var du pliktig å oppbevare regnskapsmateriale i 10 år. Nå er dette redusert til fem år.
Men det er fortsatt noen uklarheter, som gjør at vi anbefaler at du ikke destruerer noe inntil videre. Spenningsmomentet nå er knyttet til eventuelle overgangsregler, og i hvilken grad departementet vil ta i bruk forskriftshjemmelen om å kunne pålegge forlenget oppbevaringstid for enkelte typer regnskapsmateriale.

Vår bransjeorganisasjon NARF har vært kritiske til denne hjemmelen, da de mener den er egnet til å skape forvirring og merarbeid. Hele gevinsten ved en forenkling står i fare for å være bortkastet, hvis det likevel skal være en masse unntak fra hovedregelen. Regnskapsførerne Vekstra og NARF følger saken videre, og vil dele mer informasjon når den foreligger.

Les Offisielt fra statsråd 24. januar