Kilde: NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning)

Prisøkningen på innsatsfaktorene i jordbruket har økt betydelig, og sterkere enn prisøkningene i samfunnet forøvrig siden årtusenskiftet. Prisveksten på jordbrukets innsatsfaktorer har økt med 43 % i denne perioden, mens prisutviklingen i samfunnet, målt med konsumprisindeksen, har økt med 25 %. Maskiner og redskaper har alene hatt en prisøkning på ca. 35 % siden årtusenskiftet. Siste år har derimot prisveksten på maskiner og redskapet vært fhv. lav. Mye av grunnen til dette er den sterke krona, spesielt sammenlignet med EU.

Parallelt med dette har jordbruket fortsatt sin sterke effektivitetsutvikling siste 10 – 12 åra.  Beregninger viser at mens økningen i mengden innsatsfaktorer har vært på 4 %, har produksjonsmengden økt med 7 %. Dette har skjedd samtidig som nedgangen i arbeidsforbruket for jordbruket totalt sett har gått ned med 40 %.