MobilhandelVipps, MobilePay eller mCash – det forventes økt bruk av denne typen betalingstjenester i tiden fremover. Hva bør du som mottaker huske på?

Det er ingen egne dokumentasjons- eller bokføringsbestemmelser vedrørende betaling via mobilapplikasjoner, så det er de generelle dokumentasjons- og bokføringsbestemmelsene som gjelder, enten det handler om oppgjør av varer og tjenester eller det er ved salg av kaffe og kaker for idrettslaget. Har du gjort deg kjent med disse kravene, er det langt enklere å forholde seg til hvilken mobilapplikasjon som egner seg best.

Noen applikasjoner gjør det mulig å definere varer og priser på forhånd slik at det kan gjenspeiles i oppgjøret fra banken. Det er en løsning å foretrekke.

Når det mottas kontantbetaling via mobil, er hovedregelen at det fortløpende skal registreres som kontantsalg på et kasseapparat, terminal eller annet likeverdig system. I praksis er det nødvendig å definere en egen funksjon eller kode på kasseapparatet for å spesifisere at det betales med mobil, og videre hvilken betalingsapplikasjon som benyttes. Da er det mulig å avstemme oppgjør fra banken på lik linje med betalinger utført med bank- og kredittkort.

Det må påsees at bankene som tilbyr betalingsløsning via mobilapplikasjoner ivaretar kravene til angivelse av partene og øvrige dokumentasjonskrav, samt kontrollspor og oppbevaring.

Kilde: Sticos.no. Altinn.no, Regjeringen.no