Bygg som skal selgesEr man næringsdrivende og pusser opp boligeiendommer med tanke på salg, skal man beregne merverdiavgift for egeninnsatsen. Men hva ligger i begrepet «oppussing»?

I en dom i Borgarting lagmannsrett fra 21.2.2013 slår retten fast at ALT arbeid av slik art er å regne som uttakspliktig for mva, og skiller ikke mellom vedlikehold og påkosting hvis regelen for mva på egeninnsats først er trådt i kraft. Når en selvstendig næringsdrivende først er avgiftspliktig etter uttaksbestemmelsen, så oppstår avgiftsplikt også for reparasjonsarbeider som utføres i egen regi, innenfor de fagområder hvor den næringsdrivende er uttakspliktig for merverdiavgift. Dommen er anket til Høyesterett fordi det bestrides at alt arbeid som blir utført på et bygg for salg er avgiftspliktig – man bør skille mellom arbeidet som er reparasjons- og vedlikehold og det som er istandsetting for salg. Det er ønskelig med en bedre avklaring på hva som er den nedre grense for uttaksplikten, og hva som i denne forbindelse defineres som den næringsdrivendes «fagområder». Skal rene vaktmesteroppgaver som bytting av lyspærer eller maling av en vegg utført av den næringsdrivende selv også dekkes av avgiftsplikten?

Vekstra følger med på denne spennende saken og kommer tilbake med resultatet av dommen i Høyesterett når den foreligger.

(Kilde:  Sticos)

Les Sticos-saken her

Les også vår relaterte sak fra et år tilbake, om snekkeren som bygde hytte på fritiden og fikk mva-krav på 106.000